TRENER OSIEDLOWY -PODPISANIE UMÓW

Dnia 18 czerwca 2019 w auli II LO o godz.18.00 odbędzie się zebranie organizacyjne Trenerów osiedlowych, na którym nastąpi podpisanie umów oraz powierzenie obowiązków na obiektach.

Uwaga! Niezbędnym warunkiem do podpisania umowy jest dostarczenie najpóźniej do dnia 18 czerwca programu profiialktyczno-rekreacyjnego na każdy obiekt