ZARZĄD KSZS

Zarząd Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego:

Dębowski Mirosław Przewodniczący MUKS Amber Kalisz
Wiśniewski Paweł Z-ca przewodniczącego UKS 12 Kalisz
Olszyna Waldemar Z-ca przewodniczącego UKS 9 Kalisz
Raczkowski Mariusz Członek prezydium MUKS GROM Kalisz
Przybylak Piotr Członek prezydium UKS Augustynki Kalisz
Kisiel Krzysztof Członek prezydium UKS 12 Kalisz
 

Komisja Rewizyjna

Andrzej Waldemar Kuświk -przewodniczący

Katarzyna Bartczak -Kuświk